Dla Położnych

Podawanie mieszanki typu 1. u wcześniaka karmionego mlekiem modyfikowanym

Dzieci urodzone przedwcześnie do 40. tygodnia wieku postkoncepcyjnego powinny być karmione specjalnym mlekiem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla nich. Mleko modyfikowane dedykowane dzieciom przedwcześnie urodzonym stanowi mieszanka o podwyższonej wartości kalorycznej oraz zdecydowanie większej zawartości białka, fosforanów, wapnia a także witaminy D3. Podawani mleka tego typu w przypadku karmienia wcześniaków można przedłużyć do 52. tygodnia wieku postkoncepcyjnego. Wyznacznikiem prawidłowego karmienia powinien być codzienny przyrost masy ciała o ok. 15g/kg jego masy. Mleko modyfikowane typu 1 można wprowadzić w diecie po 40 tygodniach wieku postkoncepcyjnego.


Komentarze:

Dodaj komentarz