Dla Położnych

Jak pielęgnować kikut pępowinowy?

Obecnie, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w celu pielęgnacji kikuta pępowinowego wybiera się tzw. suchą pielęgnacje. Odejście od stosowania alkoholu etylowego w tym zakresie wywołane jest wynikami badań, które jasno wskazywały, iż może on działać drażniąco na skórę noworodka, wywierać działanie toksyczne oraz wpływać na wydłużanie czasu odpadnięcia kikuta.

Do podstawowych zasad dbałości o noworodka w tym zakresie należy higiena. Przed przystąpieniem do pielęgnacji pępowiny należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. W sytuacji gdy kikut pępowinowy został zabrudzony moczem bądź też kałem należy przemyć go wodą z mydłem, czynność taka dozwolona jest w przypadku zdrowych noworodków urodzonych o czasie. Po myciu należy natomiast dokładnie go osuszyć dotykając delikatnie ręcznikiem.  Dodatkowo należy pamiętać, iż celowe namaczanie kikuta jest złą praktyką, co więcej do czasu jego wygojenia powinniśmy nalewać mniej wody do wanienki.

Codzienna pielęgnacja nie może polegać na przykrywaniu kikuta, w szczególności zabronione jest przykrywanie go pieluszką, która powinna być owinięta poniżej jego poziomu. Tak jak już wspomniano, służy to zastosowaniu tzw. suchej pielęgnacji, która przyśpiesza proces jego odpadania.

W sytuacji gdy warunki higieniczne panujące w szpitalu bądź pomieszczeniach są niesprzyjające i złe należy stosować antyseptyk, w szczególności polecane są: oktenidyna oraz chlorheksydyna w zasypce. Stosowanie preparatu odkażającego zaleca się jeden raz dziennie, podkreślając iż bardzo ważne jest jego dokładne naniesienie na całą powierzchnię kikuta w szczególności u jego nasady.

 

Nieprawidłowa pielęgnacja kikuta może prowadzić do zapalenia pępka wywołanego co do zasady ziarenkowcami Gram -dodatnimi i/lub Gram-ujemnymi czy beztlenowcami. Co prawda powikłany stan zapalenia pępka zdarza się niezmiernie rzadko jednak może prowadzić do bardzo poważnych następstw takich jak samoistnej przepukliny okołopępkowej w bliźnie, martwiczego zapalenia powięzi, zapalenia otrzewnej, ropni wewnątrzbrzusznych bądź powierzchownych, zrostowej niedrożności jelit.


Komentarze:

Dodaj komentarz