Dla Położnych

Zapobieganie perinatalnej transmisji HIV – rekomendacje. Część I.

Przeniesienie zakażenia HIV z matki na dziecko stanowi najczęstszą i najbardziej znaną formę zakażeń HIV wśród dzieci. Odsetek dzieci zakażonych podczas ciąży, porodu bądź też karmienia piersią sięga 90%.Istnieje jednak możliwość zmniejszenia ryzyka transmisji do poziomu poniżej 1% poprzez stosowanie odpowiednich metod zapobiegania takich jak:

 

Niestety wciąż odnotowuje się przypadki rozpoznania HIV u matki dopiero po stwierdzeniu AIDS u jej dziecka. Należy ponadto przyjąć, iż wszystkie zakażenia perinatalne w Polsce są konsekwencją nierozpoznania zakażenia HIV u kobiety w odpowiednim czasie. Taki stan nie pozwalał zatem na zastosowanie znanych i skutecznych środków prewencji.

 


Komentarze:

Dodaj komentarz